Ομπολένσκι, Βυζαντινή Κοινοπολιτεία (2022)
[Bibliography]

Abbreviation
Ομπολένσκι, Βυζαντινή Κοινοπολιτεία (2022)
Form of publication
Book

Ντιμίτρι Ομπολένσκι, Η Βυζαντινή Κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη 500-1453, Αντιγόνη Φιλιπποπούλου (εκδοτική επιμ.), Ευάγγελος Κ. Χρυσός (Εισαγωγή), Βαρβάρα Σπυροπούλου (μτφρ),

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-250-793-3
First edition
Title of first edition
Dimitri Obolensky, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500-1453
Publisher of first edition
Weidenfeld and Nicolson Ltd
Place of publication of first edition
London
Date of publication of first edition
1971
Data
This is the Greek edition of the book: Dimitri Obolensky, The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe, 500-1453 (1971) published by MIET (Athens 2022)
Key words
Adrianople, Byzantine.
Adriatic Sea.
Aegean Sea.
Albania.
Arabs.
Avars.
Balkans.
Barbarians.
Basil II, the Bulgar-slayer,.
Bogomils.
Bulgar Khanate.
Bulgaria.
Byzantine art.
Byzantine Balkans.
Byzantine cities.
Byzantine Crimea.
Byzantine diplomacy.
Byzantine Empire.
Byzantine institutions.
Byzantine philosophy.
Byzantine sources.
Byzantine theology.
Byzantine Thessalonica.
Catholic Church / Latin Church.
Caucasus mountains.
Chersonessos Taurica / Cherson.
Cimmerian Bosporos / Straits of Kerch.
Clergy, clergymen.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Crimea.
Cyril and Methodius, saints.
Dalmatia.
Danube.
Dnieper, river.
Dobruja.
Don, river.
Durrës / Dyrrachion / Epidamnos.
Early Byzantine period.
Early Ottoman period.
Ecumenical Patriarchate.
Emperors.
Epirus / Epiros.
Euxine Pontus / Black Sea.
Franks.
Golden Horn.
Goths.
Haimos / Balkan / Stara Planina, mountain.
Historical geography.
Hungary, medieval.
Iberia / Georgia.
Ideology.
Italy.
Khazars, people.
Kiev.
Late Byzantine period.
Macedonia.
Map.
Medieval era.
Medieval Serbia.
Medieval Venice.
Mediterranean.
Middle Byzantine period.
Moldavia.
Monasteries.
Monastic centers.
Mongols.
Moscovy.
Niš / Naissus.
Orthodox Church.
Pechenegs, people.
Philippoupolis / Plovdiv.
Photios I, Ecumenical Patriarch.
Preslav.
Romanians.
Rome.
Rus / Russians.
Russia.
Sea of Azov.
Serbia.
Serbian rulers.
Slavs.
Sofia.
Steppe.
Symeon of Bulgaria.
Tatar-Mongols.
Thrace.
Ukraine.
Volga, river.
War.