Σταματόπουλος, Μήλλας, Βασιλεύουσα (1990)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταματόπουλος, Μήλλας, Βασιλεύουσα (1990)
Form of publication
Photographic Album

Κώστας Σταματόπουλος, Ακύλας Μήλλας, Φωτογραφίες: Λίζα Έβερτ, Ντόρα Μηναΐδη, Μαρία Φακίδη Κωνσταντινούπολη. Αναζητώντας τη Βασιλεύουσα (Εκδόσεις Λ. Μπρατζιώτη, Αθήνα 1990)

Collective work
Yes
Key words
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Büyükada island / Pringipos island.
Byzantine monuments.
Byzantine remains.
Chalke isl. / Heybeliada.
Constantinople / Istanbul.
Istanbul, 20th c.
Istanbul, Greek Orthodox cemeteries.
Istanbul, Old City.
Istanbul, Orthodox churches.
Ottoman monuments.
Photographic archives.
Plans, elevations.
Princes’ Islands.
School.
Twentieth century.