Σγουρίδης, Πέραμος της Κυζίκου (1968)
[Bibliography]

Abbreviation
Σγουρίδης, Πέραμος της Κυζίκου (1968)
Form of publication
Book

Γεώργιος Αυγερινός Σγουρίδης, Η Πέραμος της Κυζίκου. Ιστορία, Λαογραφία, Χρονικά, Αναμνήσεις (Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών, Αθήνα 1968)

Data
George A. Sgouridis, Η Πέραμος της Κυζίκου [Peramos in the Peninsula of Cyzicus or Kyzikos / ancient Greek Arctonnesos / Turk. Kapıdağ Yarımadası] (published by the Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών, Athens 1968). Sgouridis, a refugee from the port-town Peramos, dedicated all his life in studying and collecting information, family and personal histories, archive material, about his lost homeland which the Greek population was obliged to abandon in the autumn of 1922 (after the Asia Minor Catastrophe). Finally, this most valuable volume, accompanied with rare photos and three detailed maps, was published in 1968. The sacred memory has saved for generations to come Peramos and the surrounding area of the south side of the Sea of Marmara as far as Troy.
Key words
Antiquity.
Asia Minor Catastrophe.
Asia Minor Hellenism.
Attica.
Boat.
Byzantine period.
Clergy, clergymen.
Constantinople / Istanbul.
Cyzicus / Kyzikos.
Dialect.
Eastern Macedonia.
Entrepreneurs, financial agents.
Ethnology.
Fishing, fisheries.
Folklore.
Greek education.
Harbor.
Kapıdağ Peninsula / Peninsula of Kyzikos / Arctonnesos.
Manners and customs.
Map.
Music.
Olive cultivation.
Ottoman period.
Photographic archives.
Propontis / Sea of Marmara.
Prosopography.
Refugee camps.
Romiosyne.
School.
Sea of Marmara / Propontis.
Sericulture.
Social organization.
Teacher / Professor.
Traditional way of life.
Troad, peninsula.
Viticulture.
Women.