Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001)
[Bibliography]

 
NAME SUBJECT more
     
A balance represents the largest unit of weight in Linear B Script (of the Mycenaean period)
Athena's shield
Bronze medallion from Roman Philippopolis: «ΜΗΤΡΟΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΟΛΕΩΣ»
Columns of the main temple in the Sanctuary of Zeus Polieus in Istria (Black Sea coast of Romania)
Kromna, 1897
Mesembria (late 19th c.)
Mesembria from the sea (drawing by Photis Kontoglou)
Mycenaean (?) anchor from the west of the Black Sea (14th-12th c. BC)
Myceneaean tablet (b) from Pylos with a balance in the center
Pyramidal anchor (5th c. BC)
Silver coin of Classical Mesembria Black Sea
Two Mycenaean swords found in Dobrudja, SE Romania Black Sea
Thracian warrior (5th c. BC) EUROPEAN Turkey
Hellenistic Pantikapaion: reconstruction of the buildings on the acropolis facing the straits of Kerch Αζοφική
Scythian archer on ancient athenian vase, 525-520 BC Αζοφική
Yozgat, the celebrated oriental tiftiki (wool)1900 ΑΣΙΑΤΙΚΗ Τουρκία
A steamship and a 'caique' on the Bosphoros (1900) Βόσπορος
From the myths of the Bosphoros and the Argonauts’ Expedition: Fleeing Harpies, detail Βόσπορος
Rumeli Hisarı / Castle of Rumeli, engraving (1838) Βόσπορος
Middle Danube: The Iron Gates in 1935 Δούναβης ποταμός
Headless statue of goddess (Demeter?) Επαρχία Βιζύης
View of the south shore of the Golden Horn and the Süleymaniye (engraving 1838) Κεράτιος κόλπος
Black Sea caique or kakarinos, by Photis Kontoglou Μαύρη Θάλασσα
Graffito of two-masted vessel of the 14th c. on the outside wall of the apse of the Hagia Sophia church in Trebizond Μαύρη Θάλασσα
Head of of a griffin from ancient Miletos Μαύρη Θάλασσα
Hercules and the cattle of Geryones, detail of a black-figure archaic amphora Μαύρη Θάλασσα
Huts of Archaic Olbia, c. 500 BC (hypothetical restoration drawing) Μαύρη Θάλασσα
Mycenaean swords from excavations in the Carpathian Mountains Μαύρη Θάλασσα
On board the Russian guard-ship 'Colchis' Μαύρη Θάλασσα
The "Anastasia", a 900 ton barque (1898) Μαύρη Θάλασσα
  • (1 - 30 of 38)