Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001)
[Bibliography]

Abbreviation
Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001)
Form of publication
Book

Μαριάννα Κορομηλά, Οι Έλληνες στη Μαύρη Θάλασσα, από την εποχή του Χαλκού ως τις αρχές του 20ού αιώνα (Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, 2η έκδ. ανανεωμένη και επαυξημένη Αθήνα 2001)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-85142-9-0
First edition
Publisher of first edition
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1991
Data
This is the second revised and enlarged Greek edition of the book: Marianna Koromila, The Greeks and the Black Sea from the Bronze Age to the Early 20th Century (The Panorama Cultural Society, Athens 2001). See the English revised edition: Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002)
Key words
Achilles, Homeric hero.
Aegean Sea.
Anchialos / Pomorie.
Ancient Greek cities.
Ancient Greek gods.
Ancient Greek sources.
Antiquities.
Antiquity.
Apollo, god.
Argonautic expedition.
Asia Minor.
Asia Minor Hellenism.
Balkans.
Bithynia.
Black Sea / Euxine Pontus.
Black Sea, Turkish coast.
Black Sea, west coast.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Bulgaria.
Byzantine cities.
Byzantine emperors.
Byzantine Empire.
Byzantine period.
Byzantine sources.
Byzantion, city-state.
Caucasians.
Caucasus mountains.
Cereals.
Chaldia, province.
Chersonessos / Cherson / Sebastopol.
Coin, coins.
Colchis.
Commerce.
Constantinople.
Crimea.
Danube / Ister.
Dnieper, river.
Dniester, river.
Don, river.
Don, river / Tanais, river.
Doric city-states in the Black Sea.
Doric city-states in the Propontis.
Dositheos (Notaras), Patriarch of Jerusalem.
Eastern Pontus / Eastern Pontos.
Eastern Question.
Eastern Thrace / European Turkey.
Economy.
Ecumenical Patriarchate.
Embeirikos, family.
Empire of Trebizond.
Environmental disasters.
Excavations.
First World War.
Georgia, country.
Grand Komnenoi of Trebizond.
Greek antiquity.
Greek colonies.
Greek education.
Greek mythology.
Greek shipping.
Heracleia Pontica / Herakleia Pontike / Karadeniz Ereğlisi.
Herodotus.
Iberia / Georgia.
Ichthyofauna.
Ionian city-states.
Kara Deniz Dağları / Pontic Alps.
Kars.
Late Antiquity.
Map.
Means of transport.
Mehmet II, the Conqueror.
Mesembria / Nesebâr.
Miletos / Miletus.
Mineral wealth.
Mithridates of Pontus.
Moldavia.
Moldova, country.
Monasteries.
Mongols.
Mycenaean age.
Northern Thrace / Southern Bulgaria.
Notaras, family.
Ottoman Empire.
Ottoman period.
Panorama Cultural Society.
Pechenegs.
Phanariotes.
Photographic archives.
Plans, elevations.
Pontic Kingdom of Mithridates.
Pontic people.
Prokonnesos / Proconnesus / Marmaras, island / Marmara Adası.
Refugees.
River.
Roman period.
Romania / Rumania.
Rus.
Rus / Russians.
Russian Empire.
Russian Federation.
Russo-Turkish Wars.
Sailing.
Sarmatians.
Scythia.
Scythians.
Sea of Azov.
Sea of Marmara / Propontis.
Sinope / Sinop.
Slavs.
Strabo.
Sumela Monastery, Pontos.
Tatars.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.
Trans-Danubian Principalities.
Turkey.
Ukraine.
Wallachia.
Western Pontos / Pontus.
Xenophon, Athenian general.