Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001)
[Bibliography]

 
NAME SUBJECT more
     
Hellenistic Olbia, 3rd century BC
Hellenistic Olbia, plan of the center of the Upper City
Ancient Olbia, city plan Black Sea
Ancient Greek colonies on the Dardanelles and the Sea of Marmara Dardanelles
Lemnos, engraving, 1683 Dardanelles
Byzantine Tzanicha, plan of the castle (Turk. Canca Kale) Gümüşhane Province
The Byzantine theme of Chaldia (East Pontos) Trabzon Province
The Ottoman Black Sea, 15th-17th c. UKRAINE
Alexander the Great's route from the Aegean to the Danube, through Thrace, 335 BC Αίμος
The Haimos Peninsula, from Claudius Ptolemy ‘Geography / Geographia’ Αίμος
Euxine Pontus: North, reference map Κριμαία
The Euxine Pontus [Black Sea] and the Sea of Azov, engraving of 1799 Μαύρη Θάλασσα
Black Sea: western coast with hatching Μήδεια / Kıyıköy (Δημοτικό Διαμέρισμα)
An ancient Greek tower (section and floor plan) of the walls of the Ionian city Tyras at the SW shore of the Dnestrovs’kyy Lyman ΟΥΚΡΑΝΙΑ
The Axenos Pontus and the southern coast of the Inhospitable Sea ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
The Kingdom of the Mithridates VI of Pontos, engraving ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μαύρης Θάλασσας / Καράντενίζ
The Hellespont, the Thracian Chersonese (Gallipoli Peninsula) and the Troad, engraving of 1798 Τένεδος
Trebizond, sketch map of 1850 (made by George Finlay) Τραπεζούντα