Κάρποβ, Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας (2017)
[Bibliography]