Ι Ε Ε τ. ΙΒ΄ Ελληνική Επανάσταση (1975)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε τ. ΙΒ΄ Ελληνική Επανάσταση (1975)
Form of publication
Book

Απόστολος Βακαλόπουλος, Αικατερίνη Κουμαριανού, Βασ. Σφυρόερας et al Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΒ΄. Η Ελληνική Επανάσταση, 1821 - 1830, ΙΒ΄, σειρά Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (Εκδοτική Αθηνών, Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1975)

Collective work
Yes
Data
The History of the Greek Nation vol. XII (Ekdotike Athenon S.A., Athens 1975) in Greek.
Key words
Aegean Sea.
Armatoloi / Bundits.
Capodistrias, John / Kapodistrias, Ioannis, governor.
Castle / Fortress.
Clergy, clergymen.
Crete.
Cyprus.
Diplomatic history, modern.
Engraving.
Epirotes.
Fleet.
Greece, Ottoman.
Greek constitutions.
Greek War of Independence, 1821.
Hellenism.
Ibrahim Pasha, Egypt.
Institutions.
Ionian Sea.
Istanbul, 19th c..
Kapodistrian period.
Kolokotronis, Theodoros.
Late Ottoman period.
Macedonia.
Mahmud ΙΙ, Sultan.
Mani.
Map.
Massacre, massacres.
Mesolongi.
National Assembly 1822-1826.
Navarino, Greece.
Ottoman Empire, 19th c..
Peloponnese.
Philhellenes.
Romiosyne.
Sea.
Siege.
Spetses, island.
Trans-Danubian Principalities.
War.