Ι Ε Ε τ. ΙΣΤ΄ (2000)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε τ. ΙΣΤ΄ (2000)
Form of publication
Book

Αλέξης Αλεξανδρής, Θανάσης Διαμαντόπουλος,Αλέξης Δημαράς, Ηλίας Νικολακόπουλος, Χρήστος Ροζάκης, Χάγκεν Φλάισερ et al., Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΣΤ΄. Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του αιώνα, Ευάγγελος Κωφός (επιστ. επιμ.), ΙΣΤ΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών, Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 2000)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 960-213-393-7, ISBN Set 960-213-095-4
Data
The History of the Greek Nation vol. XVI (2000)
Key words
Architecture.
Athens.
Balkans.
Britain.
Bulgaria.
Bulgarians.
Clergy, clergymen.
Cold War.
Communist Party of Greece / KKE.
Cyprus.
Cyprus Question.
Dictatorship.
Economy.
European Union (EU).
Fleet.
FYROM / Former Yugoslav Republic of Macedonia.
German Occupation.
Greece, modern.
Greek army.
Greek Civil War.
Greek education.
Greek literature.
Greek National Liberation Front / EAM.
Greek nationalism.
Greek state.
Greek-Turkish relations.
Hellenism.
Human rights – violations.
Ideology.
Industry.
Infrastructure.
Italy.
Karamanles, Konstantinos, politician.
Macedonia.
Macedonian Question.
Middle East.
Modern Diplomacy.
Nationalism.
NATO.
Nazism.
Papandreou, Andreas, politician.
Persecutions.
Photographic archives.
Second World War.
September Pogrom, 1955.
Thrace.
Twentieth century.
U.S.A..
War.