Ρωμαίικη Κοινότητα Ταταούλων (Ταταύλα): Κανονισμός – κοστολόγια, 1923
[Texts]

Abbreviation
Ρωμαίικη Κοινότητα Ταταούλων (Ταταύλα): Κανονισμός – κοστολόγια, 1923
Title
Κανονισμός και διατίμησις ιεροτελεστιών της κοινότητος Ταταούλων
Date
1923
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Pages
24
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4952
Number of pages
15 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Classification of contents
Classification of contents
Information.
Classification of contents
Economic.
Language
Greek
Key words
Cemetery.
Clergy, clergymen.
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Istanbul, Greek Orthodox cemeteries.
Istanbul, Orthodox churches.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.
Tatavla / Kurtuluş.
Twentieth century.