Ρωμαίικη Κοινότητα Ταταούλων (Ταταύλα): Κανονισμός – κοστολόγια, 1923
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ρωμαίικη Κοινότητα Ταταούλων (Ταταύλα): Κανονισμός – κοστολόγια, 1923
Συγγραφέας
[Κοινότητα Ταταούλων (Κουρτουλούς)]
Τίτλος
Κανονισμός και διατίμησις ιεροτελεστιών της κοινότητος Ταταούλων
Χρονολογία
1923
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Σελίδες
24
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4952
Αρ. σελίδων
15 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Οικονομικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Εικοστός αιώνας.
Κανονισμοί / Διατάξεις / Καταστατικό.
Κλήρος, κληρικοί.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Νεκροταφείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.
Ψαλτήρι.