Πεπραγμένα Φιλεκπαιδευτικού Ραιδεστού, 1871-1874
[Texts]

Abbreviation
Πεπραγμένα Φιλεκπαιδευτικού Ραιδεστού, 1871-1874
Title
Θρακικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος εν Ραιδεστώ. Έκθεσις των πεπραγμένων από της συστάσεως αυτού μέχρι τέλους του Γ' έτους (30 Μαΐου 1871-15 Αυγούστου 1874)
Date
1874
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4024
Number of pages
49 (pdf)
General classification
General classification
Book.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.