Ηροκλής Βασιάδης, Αρχαία Θράκη και λαοί, 1872
[Texts]

Abbreviation
Ηροκλής Βασιάδης, Αρχαία Θράκη και λαοί, 1872
Author
Ηροκλής Βασιάδης
Title
Θρακικός, ήτοι περί της αρχαίας Θράκης και των λαών αυτής
Subtitle
Λόγος απαγγελθείς τη 15 Οκτωβρίου εν τη πρώτη συνεδριάσει των ιδρυτών του Θρακικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου
Date
1872
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4200
Number of pages
37 (pdf)
General classification
General classification
Lecture.
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Classification of contents
Classification of contents
Archaeological.
Classification of contents
Ethnological / Anthropological.
Classification of contents
Historical Overview.
Classification of contents
Cultural.
Language
Greek
Key words
Ancient cults.
Ancient Greek sources.
Ancient Macedonia.
Antiquity.
Bithynia.
Bulgarians.
Byzantine period.
Danube / Ister.
Ethnology.
Evros, river / Hebrus, river.
Greek mythology.
Herodotus.
Horse-rider / Rider, riders.
Late Antiquity.
Late Ottoman period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Nationalism.
Philippoupolis / Plovdiv.
Phrygia.
Pieria, region.
Pomaks.
Prussa / Bursa.
Slavs.
Strabo.
Strymon, river.
Thrace.
Tomb, funeral monument.
Zarifis Georgios, banker.