Ηροκλής Βασιάδης, Αρχαία Θράκη και λαοί, 1872
[Texts]