Κανονισμός της Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών της Αν. Θράκης, 1908
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός της Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών της Αν. Θράκης, 1908
Title
Κανονισμός διέπων τα κοινοτικά της επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών
Date
1908
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4504
Number of pages
22 (pdf)
General classification
General classification
Book.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Cemetery.
Eastern Thrace / European Turkey.
Greek education.
Late Ottoman – Transitional period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Metropolis of Saranda Ekklisies, Ecum. Patriarchate.
Orthodox churches.
Rules, regulations / Bylaws / Statutes.
Saranta Ekklesies / Kırklareli.
School.