Κανονισμός της Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών της Αν. Θράκης, 1908
[Texts]