Βαφειάδης, Ιστορικά για το Αγίασμα Βεφά στην Κ/Πολη (1918)
[Texts]

Abbreviation
Βαφειάδης, Ιστορικά για το Αγίασμα Βεφά στην Κ/Πολη (1918)
Title
Ιστορία του εν Βεφά Μεϊδάν Βυζαντινού Ιερού Αγιάσματος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των συναφών αυτώ σωματείων 
Date
1918
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4051
Number of pages
15 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Architects.
Byzantine period.
Christian pilgrimage.
Hagiasma.
Late Ottoman period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Macedonians.
Middle Ottoman period.
Professional guild, guilds.
Thrakiotes, Greeks of Thrace.