Βαφειάδης, Ιστορικά για το Αγίασμα Βεφά στην Κ/Πολη (1918)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Βαφειάδης, Ιστορικά για το Αγίασμα Βεφά στην Κ/Πολη (1918)
Συγγραφέας
Κωνσταντίνος, Βαφειάδης
Τίτλος
Ιστορία του εν Βεφά Μεϊδάν Βυζαντινού Ιερού Αγιάσματος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και των συναφών αυτώ σωματείων
Χρονολογία
1918
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4051
Αρ. σελίδων
15 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Αρχιτέκτονες.
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Βυζαντινή εποχή.
Επαγγελματική συντεχνία.
Θεοτόκος.
Θρακιώτες.
Μακεδόνες.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Προσκύνημα Χριστιανών.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.