Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Κοντοσκαλίου (Κούμ-καπου): Γενικός Κανονισμός 1912
[Texts]

Abbreviation
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Κοντοσκαλίου (Κούμ-καπου): Γενικός Κανονισμός 1912
Title
Γενικοί κανονισμοί της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Κοντοσκαλίου
Date
1912
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3954
Number of pages
49 (pdf)
General classification
General classification
Book.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.