Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Κοντοσκαλίου (Κούμ-καπου): Γενικός Κανονισμός 1912
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Κοντοσκαλίου (Κούμ-καπου): Γενικός Κανονισμός 1912
Συγγραφέας
[Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Κοντοσκαλίου]
Τίτλος
Γενικοί κανονισμοί της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Κοντοσκαλίου
Χρονολογία
1912
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3954
Αρ. σελίδων
49 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Βιβλίο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.