ΠΟΝΤΟΣ, περιοδικό «Ελληνικού Συλλόγου Πόντος» στη Μερζιφούντα (έτος Β΄, τεύχος β΄, Οκτ. 1910) [Pontos, monthly ed. of the ‘Greek Syllogos Pontos’ in Merzifon, Oct. 1910]
[Texts]

Abbreviation
ΠΟΝΤΟΣ, περιοδικό «Ελληνικού Συλλόγου Πόντος» στη Μερζιφούντα (έτος Β΄, τεύχος β΄, Οκτ. 1910) [Pontos, monthly ed. of the ‘Greek Syllogos Pontos’ in Merzifon, Oct. 1910]
Author
Ιωάννης Γ. Στατηρόπουλος / Ioannis G. Stateropoulos, publisher and director
Title
ΠΟΝΤΟΣ, μηνιαίον περιοδικόν όργανον του εν Μερζιφούντι Ελληνικού Συλλόγου Πόντος
Date
1910
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3968
Number of pages
11 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Classification of contents
Classification of contents
Information.
Classification of contents
Cultural.
Language
Greek
Key words
Armenians.
Hellenism.
Late Ottoman – Transitional period.
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.
Merzifon / Marsovan.
Pontic people.
Pontus / Pontos.
Printers.