ΠΟΝΤΟΣ, περιοδικό «Ελληνικού Συλλόγου Πόντος» στη Μερζιφούντα (έτος Β΄, τεύχος β΄, Οκτ. 1910)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
ΠΟΝΤΟΣ, περιοδικό «Ελληνικού Συλλόγου Πόντος» στη Μερζιφούντα (έτος Β΄, τεύχος β΄, Οκτ. 1910)
Συγγραφέας
Ιωάννης Γ. Στατηρόπουλος, διευθυντής και υπεύθυνος
Τίτλος
ΠΟΝΤΟΣ, μηνιαίον περιοδικόν όργανον του εν Μερζιφούντι Ελληνικού Συλλόγου Πόντος
Χρονολογία
1910
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3968
Αρ. σελίδων
11 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Ενημερωτικό.
Χαρακτηρισμός περιεχομένου
Πολιτιστικό.
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμένιοι.
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.
Ελληνισμός.
Μερζιφούντα / Merzifon.
Πόντιοι.
Πόντος.
Τυπογράφοι.
Ύστερη Οθωμανική-Μεταβατική περίοδος.