Κανονισμός Ελληνικής Λέσχης στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1908)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός Ελληνικής Λέσχης στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1908)
Title
Κανονισμός της Ελληνικής Συνταγματικής Λέσχης Κοντοσκαλίου
Date
1908
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3962
Number of pages
9 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.