Κανονισμός Ελληνικής Λέσχης στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1908)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κανονισμός Ελληνικής Λέσχης στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1908)
Συγγραφέας
[Συνταγματική Λέσχη Κοντοσκαλίου]
Τίτλος
Κανονισμός της Ελληνικής Συνταγματικής Λέσχης Κοντοσκαλίου
Χρονολογία
1908
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3962
Αρ. σελίδων
9 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.