Κανονισμός Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1911)
[Texts]

Abbreviation
Κανονισμός Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1911)
Title
Κανονισμός του Ορθοδόξου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κοντοσκαλίου
Date
1911
Published
Yes
Source
Source
Internet / Website.
Website
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3940
Number of pages
9 (pdf)
General classification
General classification
Booklet.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Language
Greek
Key words
Library Sakkoulides, Sismanoglio Megaro Istanbul.