Κανονισμός Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1911)
[Κείμενα]

Συντομογραφία
Κανονισμός Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου στο Κοντοσκάλι / Κούμκαπου (1911)
Συγγραφέας
[Ορθόδοξος Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Κοντοσκαλίου]
Τίτλος
Κανονισμός του Ορθοδόξου Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κοντοσκαλίου
Χρονολογία
1911
Δημοσιευμένο
Ναι
Πηγή
Πηγή
Διαδίκτυο / Ιστοσελίδα.
Ιστοσελίδα
http://medusa.libver.gr/handle/123456789/3940
Αρ. σελίδων
9 (pdf)
Γενικός χαρακτηρισμός
Γενικός χαρακτηρισμός
Τευχίδιο.
©:
Σισμανόγλειο Μέγαρο, Η Βιβλιοθήκη / Sismanoglio Megaro, The Library
Γλώσσα
Ελληνική
Λέξεις - Κλειδιά
Βιβλιοθήκη Σακκουλίδη, Σισμανόγλειο ΚΠολη.