Μαλιγκούδη, Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (1994)
[Bibliography]

Abbreviation
Μαλιγκούδη, Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (1994)
Form of publication
Book

Γιάννα Μαλιγκούδη, Ιστορία της Ρωσίας. Α´ Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (Εκδόσεις Βάνιας, α΄ ανατύπωση, Θεσσαλονίκη 1994)

First edition
Date of publication of first edition
1992
Data
Gianna Maligoudi, History of Kievan Russia, 9th. c. – 1240 (1992; reprinted by Vanias Thessaloniki 1994).
Key words
Byzantine diplomacy.
Chersonessos / Cherson / Sebastopol.
Christianity.
Crimea.
Kiev.
Rus / Russians.
Ukraine.
Vladimir, Prince of Kiev, saint.