Μαλιγκούδη, Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (1994)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μαλιγκούδη, Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (1994)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γιάννα Μαλιγκούδη, Ιστορία της Ρωσίας. Α´ Η Ρωσία του Κιέβου 9ος αι.-1240 (Εκδόσεις Βάνιας, α΄ ανατύπωση, Θεσσαλονίκη 1994)

Αρχική έκδοση
Χρόνος Α΄ έκδ.
1992
Λέξεις - κλειδιά
Βλαδίμηρος του Κιέβου, άγιος.
Βυζαντινή διπλωματία.
Κίεβο.
Κριμαία.
Ουκρανία.
Ρως / Ρώσοι.
Χερσόνησος / Χερσών / Σεβαστούπολη.
Χριστιανισμός.