Παλιούρας, «Ο Πατριαρχικός Ναός και ο Οίκος» Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989)
[Bibliography]

Abbreviation
Παλιούρας, «Ο Πατριαρχικός Ναός και ο Οίκος» Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989)
Form of publication
Book Chapter

Αθανάσιος Παλιούρας, «Ο Πατριαρχικός Ναός και ο Οίκος» Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989) (Ορθόδοξο Κέντρο Οικουμενικού Πατριαρχείου Γενεύης και Ε. Τζαφέρης, Αθήνα 1989) σσ. 64-141

Key words
Ecclesiastical art.
Ecumenical Patriarchate.
Patriarchal Church of St George.
Phanar.
Portable icon.
Treasures / Heirlooms.
Wood-carving.