Παλιούρας, «Ο Πατριαρχικός Ναός και ο Οίκος» Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Παλιούρας, «Ο Πατριαρχικός Ναός και ο Οίκος» Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κεφάλαιο Βιβλίου

Αθανάσιος Παλιούρας, «Ο Πατριαρχικός Ναός και ο Οίκος» Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1989) (Ορθόδοξο Κέντρο Οικουμενικού Πατριαρχείου Γενεύης και Ε. Τζαφέρης, Αθήνα 1989) σσ. 64-141

Λέξεις - κλειδιά
Εικόνα φορητή.
Εκκλησιαστική τέχνη.
Κειμήλια.
Ξυλόγλυπτα.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πατριαρχικός Ναός Αγ. Γεωργίου.
Πατριαρχικός Οίκος.
Φανάρι.