Άμαντος, Ελληνισμός Μικράς Ασίας (1919)
[Bibliography]

Abbreviation
Άμαντος, Ελληνισμός Μικράς Ασίας (1919)
Form of publication
Book

Κωνσταντίνος Ι. Άμαντος, Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας κατά τον Μεσαίωνα (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1η ανατύπωση Αθήνα 2005)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-8351-08-0
First edition
Publisher of first edition
Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, αρ. έκδ. 5
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1919
Key words
Ancient Greek cities.
Arab-Byzantine conflicts.
Asia Minor.
Asia Minor Hellenism.
Byzantine Asia Minor / Asian Turkey.
Byzantine cities.
Byzantine civilization.
Byzantine Empire.
Byzantine sources.
Christianity.
Destruction of monuments.
Medieval era.
Ottoman Turks.
Poetry.
Turkish emirates.
Turkmen.
Turks.