Ινεπολίτες Πρόσφυγες στο χωριό Πεπονιά Κοζάνης (2014) [Refuges from Inebolu in Peponia, Kozani]
[Texts]

Abbreviation
Ινεπολίτες Πρόσφυγες στο χωριό Πεπονιά Κοζάνης (2014) [Refuges from Inebolu in Peponia, Kozani]
Title
Οι Ινεπολίτες Πρόσφυγες στο χωριό Πεπονιά Βοΐου Κοζάνης
Source
Source
Internet / Website.
Number of pages
4
General classification
General classification
Text Excerpt.
©:
Πολιτιστικός Σύλλογος Πεπονιάς Βοΐου
Classification of contents
Classification of contents
Ethnological / Anthropological.
Language
Greek
Key words
Archives.
Kastamonu, Vilayet / Province of Kastamonu.
Paphlagonia, Asian Turkey.
Refugee association.
Refugees.
Twentieth century.
Western Macedonia.
Women.