Κωστάκης, Ανακού (1963)
[Bibliography]

Abbreviation
Κωστάκης, Ανακού (1963)
Form of publication
Book

Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού σειρά Καππαδοκία 10 (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, αρ. έκδ. 15, Αθήνα 1963)

Key words
Cappadocia.
Dialect.
Romiosyne.