Κωστάκης, Ανακού (1963)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κωστάκης, Ανακού (1963)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Θανάσης Π. Κωστάκης, Η Ανακού σειρά Καππαδοκία 10 (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, αρ. έκδ. 15, Αθήνα 1963)

Λέξεις - κλειδιά
Γλωσσικό ιδίωμα.
Καππαδοκία.
Ρωμιοσύνη.