Πετροπούλου, «Ελληνισμός – εξαρχαϊσμός στην Καππαδοκία» (1988-89)
[Bibliography]

Abbreviation
Πετροπούλου, «Ελληνισμός – εξαρχαϊσμός στην Καππαδοκία» (1988-89)
Form of publication
Booklet

Ιωάννα Πετροπούλου, «Ο εξελληνισμός – εξαρχαϊσμός των ονομάτων στην Καππαδοκία τον δέκατο ένατο αιώνα» τόμος Ζ΄, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Ανάτυπο Αθήνα 1988-1989) 141-200

Key words
Biography.
Caesarea / Kayseri.
Cappadocia.
Greek education.
Ideology.
Late Ottoman period.
Scholars.
Turkish speaking Greek Orthodox.