Πετροπούλου, «Ελληνισμός – εξαρχαϊσμός στην Καππαδοκία» (1988-89)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Πετροπούλου, «Ελληνισμός – εξαρχαϊσμός στην Καππαδοκία» (1988-89)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Τευχίδιο

Ιωάννα Πετροπούλου, «Ο εξελληνισμός – εξαρχαϊσμός των ονομάτων στην Καππαδοκία τον δέκατο ένατο αιώνα» τόμος Ζ΄, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Ανάτυπο Αθήνα 1988-1989) 141-200

Λέξεις - κλειδιά
Βιογραφία.
Ελληνική παιδεία.
Ιδεολογία.
Καισάρεια / Kayseri.
Καππαδοκία.
Λόγιοι.
Τουρκόφωνοι Ρωμιοί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.