Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια (2001)
[Bibliography]

Abbreviation
Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια (2001)
Form of publication
Book

Θεόδωρος Ευστρ. Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια Θοδωρής Κοντάρας (επιμέλεια κειμένων), (Κοινότητα Νέων Παλατίων, Νέα Παλάτια 2001)

Key words
Attica.
Prokonnesos / Proconnesus / Marmaras, island / Marmara Adası.
Propontis / Sea of Marmara.
Refugees.