Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια (2001)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια (2001)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Θεόδωρος Ευστρ. Ηλιάδης, Προκόννησος, Παλάτια, Νέα Παλάτια Θοδωρής Κοντάρας (επιμέλεια κειμένων), (Κοινότητα Νέων Παλατίων, Νέα Παλάτια 2001)

Λέξεις - κλειδιά
Αττική.
Προκόννησος / Μαρμαράς, νησί / Μαρμαρονήσι / Marmara Adası.
Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά / Μαρμαράς / Marmara Denizi.
Πρόσφυγες.