Έξοδος Α΄ (ΚΜΣ, 1980)
[Bibliography]

Abbreviation
Έξοδος Α΄ (ΚΜΣ, 1980)
Form of publication
Book

Η Έξοδος. Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, Φώτης Αποστολόπουλος (εισαγωγή, εκδ. επιμ.), τ. Α΄ σειρά Έξοδος (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1980)

Collective work
Yes
Source
Yes
Data
Exodos vol I (published by the Centre of Asia Minor Studies, Athens 1980). Refugee's oral sources from Ionia, Aeolia, Caria, Mysia, Bithynia, Lydia.
Key words
Aegean Sea.
Aeolis / Aeolia.
Aivali / Kydoniai / Ayvalık.
Archives.
Asia Minor / Asian Turkey.
Asia Minor Catastrophe.
Asia Minor Hellenism.
Aydin, Vilayet / Province of Aydin-Smyrna.
Bergama, city / Pergamon.
Bithynia.
Bursa, Vilayet / Province of Bursa.
Çanakkale.
Captives, captivity.
Caria / Karia.
Centre for Asia Minor Studies.
Erythraea, peninsula of.
Exchangeable populations.
Ionia.
Lydia, region.
Massacre, massacres.
Mysia, NW Asia Minor.
Persecution.
Refugees.
Smyrna / İzmir.