Έξοδος Α΄ (ΚΜΣ, 1980)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Έξοδος Α΄ (ΚΜΣ, 1980)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Η Έξοδος. Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, Φώτης Αποστολόπουλος (εισαγωγή, εκδ. επιμ.), τ. Α΄ σειρά Έξοδος (Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Αθήνα 1980)

Συλλογικό έργο
Ναι
Πηγή
Ναι
Στοιχεία

Καταγράφονται μαρτυρίες προσφύγων από το πολύτιμο αρχειακό υλικό του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Οι διηγήσεις, που αφορούν κυρίως στην περίοδο 1908-1923, ιδιαίτερα δε στην τραγική περίοδο του ξεριζωμού των Ελλήνων από τις μικρασιατικές εστίες, έχουν συγκεντρωθεί ανά περιοχή.

Περιεχόμενα του Α΄ τόμου της σειράς Έξοδος: Πρόλογος σσ. ιζ΄-λς΄. Εισαγωγή σσ. λζ΄-πδ΄. Κεφάλαιο Πρώτο: Ιωνία σσ. 3-89. Κεφάλαιο Δεύτερο: Αιολίδα σσ. 91-148. Κεφάλαιο Τρίτο: Καρία σσ. 149-224. Κεφάλαιο Τέταρτο: Μυσία σσ. 225-280. Κεφάλαιο Πέμπτο: Βιθυνία σσ. 281-349. Κεφάλαιο Έκτο: Λυδία σσ. 351-359. Λεξιλόγιο τουρκικών όρων σ. 361. Σύνολο σελ. α-πδ΄, 1-368 και ένθετος χάρτης στο τέλος του βιβλίου.

Λέξεις - κλειδιά
Αϊβαλί / Κυδωνίαι.
Αιγαίο.
Αϊδίνι, Βιλαέτι Αϊδινίου-Σμύρνης.
Αιολίς / Αιολίδα / Αιολία.
Αιχμάλωτοι, αιχμαλωσία.
Ανταλλάξιμοι.
Αρχεία.
Βιθυνία.
Διωγμός.
Ερυθραία, Χερσόνησος της Ερυθραίας.
Ιωνία.
Καρία.
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Λυδία.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Μικρασιατική Καταστροφή.
Μικρασιατικός ελληνισμός.
Μυσία, ΒΔ Μικρασία.
Πέργαμος, πόλη / Bergama.
Πρόσφυγες.
Προύσα, Βιλαέτι Προύσας.
Σμύρνη / İzmir.
Σφαγή, σφαγές.
Τσανάκκαλέ / Çanakkale.