Χιλιαδάκη, Ιστορία δίχως τέλος (1995)
[Bibliography]

Abbreviation
Χιλιαδάκη, Ιστορία δίχως τέλος (1995)
Form of publication
Book

Δώρα Χιλιαδάκη, Ιστορία δίχως τέλος (Γκοβόστης, Αθήνα 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-270-737-2