Χιλιαδάκη, Ιστορία δίχως τέλος (1995)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χιλιαδάκη, Ιστορία δίχως τέλος (1995)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Δώρα Χιλιαδάκη, Ιστορία δίχως τέλος (Γκοβόστης, Αθήνα 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-270-737-2