Καρύδης, Kiel, Μυτιλήνης Αστυγραφία (2000)
[Bibliography]

Abbreviation
Καρύδης, Kiel, Μυτιλήνης Αστυγραφία (2000)
Form of publication
Book

Δημήτρης Ν. Καρύδης, Machiel Kiel, Μυτιλήνης αστυγραφία και Λέσβου χωρογραφία (15ος-19ος αι.) με βάση αδημοσίευτες οθωμανικές και γαλλικές αρχειακές πηγές (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, εκδόσεις ΟΛΚΟΣ ΕΠΕ, Αθήνα 2000)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
960-8154-03-0
First edition
Date of publication of first edition
Key words
Aegean, Eastern.
Archives.
Economy.
Ethnology.
French archives.
Harbor.
Late Ottoman period.
Lesbos / Lesvos.
Mytilene, city.
Ottoman monuments.
Ottoman period.
Ottoman sources.
Photographic archives.
Production facilities.
Taxes, taxation.
Thasos, island.
Urban planning.