Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του τ. Β΄ (1959)
[Bibliography]

Abbreviation
Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του τ. Β΄ (1959)
Form of publication
Book

Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του. «Ο δωδεκάλογος του γύφτου» και «Η φλογέρα του βασιλιά» σειρά Κριτική Πορεία Β΄ (Εκδόσεις «Διόνυσος» Γεωργ. Νασιώτη, Αθήνα 1959)