Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του τ. Β΄ (1959)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του τ. Β΄ (1959)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του. «Ο δωδεκάλογος του γύφτου» και «Η φλογέρα του βασιλιά» σειρά Κριτική Πορεία Β΄ (Εκδόσεις «Διόνυσος» Γεωργ. Νασιώτη, Αθήνα 1959)