Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του τ. Γ΄ (1960)
[Bibliography]

Abbreviation
Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του τ. Γ΄ (1960)
Form of publication
Book

Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του. Οι δέκα τελευταίες συλλογές σειρά Κριτική Πορεία Γ΄ (Εκδόσεις «Διόνυσος» Γεωργ. Νασιώτη, Αθήνα 1960)