Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του τ. Γ΄ (1960)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του τ. Γ΄ (1960)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αιμίλιος Χουρμούζιος, Ο Παλαμάς και η εποχή του. Οι δέκα τελευταίες συλλογές σειρά Κριτική Πορεία Γ΄ (Εκδόσεις «Διόνυσος» Γεωργ. Νασιώτη, Αθήνα 1960)