Χιλιαδάκης, Η Ομηρική Φιλοξενία και ο Τουρισμός στην Αρχαίαν Ελλάδα (1947)
[Bibliography]

Abbreviation
Χιλιαδάκης, Η Ομηρική Φιλοξενία και ο Τουρισμός στην Αρχαίαν Ελλάδα (1947)
Form of publication
Book

Στέλιος Χιλιαδάκης, Η Ομηρική Φιλοξενία και ο Τουρισμός στην Αρχαίαν Ελλάδα. (Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα 1947)