Χιλιαδάκης, Η Ομηρική Φιλοξενία και ο Τουρισμός στην Αρχαίαν Ελλάδα (1947)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χιλιαδάκης, Η Ομηρική Φιλοξενία και ο Τουρισμός στην Αρχαίαν Ελλάδα (1947)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Στέλιος Χιλιαδάκης, Η Ομηρική Φιλοξενία και ο Τουρισμός στην Αρχαίαν Ελλάδα. (Ιδιωτική Έκδοση, Αθήνα 1947)