Ψαροπούλου, Τσουκαλάδες (1984)
[Bibliography]

Abbreviation
Ψαροπούλου, Τσουκαλάδες (1984)
Form of publication
Book

Μπέττυ Ψαροπούλου, Τελευταίοι τσουκαλάδες του ανατολικού αιγαίου (Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1984)